Tälle sivulle lisätään tietoa Parvajoen kunnostushankkeen etenemisestä, kunnostusten tavoitteena on parantaa joen kalakantojen elinvoimaisuutta.

Alla olevista linkeistä voit tutustua kunnostustöiden toteutukseen.

Opaste vuoden 2019 talkookunnostusalueelle väliauttontiellä, 20 talkooolaista löysi paikanpäälle.

Taimenen kutupesä soraikossa. syksy 2020

Koekalastajien mittauksessa arviolta 1-vuotias taimenen poikanen. koekalastukset tehtiin 2.9.2020. Taimenen poikastiheys 2020 oli noin 8 kpl/aari. kun vuonna 2019 tiheys oli 2,3 kpl/a.

ojitus korjattu pintavalutuskentäksi

Kivikuorma kuljetettiin joelle ahkioilla

kunnostusporukka aloitamassa päivän urakkaa